Nový skatepark pro Liberec - UPDATE

Tento článek bychom rádi začali jedním velkým díky. Díky patří vám všem, kteří jste se podepsali pod naši petici, která měla za cíl zvýšit povědomí města o existenci velké komunity využívající skatepark v Liberci. Tyto prostory bylo dlouho zanedbávané a pro volnočasovou aktivitu již nesplňovali nároky současné doby.

Rádi bychom ale také poděkovali všem před námi, kteří vedli podobné iniciativy se stejným cílem, kterým je nový skatepark pro Liberec. Podpisy v naší petici podtrhli veškeré snažení, která ve městě probíhali.

Tento měsíc jsme od města obdrželi informaci, že mezi lety 2022 a 2026 se vyhradilo okolo 7 milionu korun na modernizaci volnočasového areálu, kterým je skatepark v Liberci.

Naše snažení ale ještě není u konce. Nyní se společně musíme aktivně zasadit o to, aby modernizace měla smysl, a vznikl tady areál, který bude lákat sportovce ze všech koutů republiky.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv na tomto výsledku podíleli, a děkujeme také městu Liberec, které ukázalo, že umí vyslechnout své obyvatele.

Děkujeme za váš čas!

silkroad brand tým