Nový skatepark pro Liberec

V poslední době se všude kolem nás staví nové skateparky. V poslední době se ale ukazuje, že skatepark nemusí být jen betonovým místem s využitím jen pro kolečkové sporty. Příkladem toho může být rekontrukce podchodu na zastávce Vltavská v Praze, kterou realizovalo UU studio.  Využili prostor, který byl dříve spíše ostudou této lokality. Přibyla kavárna a další sportovní zařízení, která z tohoto místa udělala ráj pro volnočasové aktivity.

 

Rekonstrukce podchodu na Vltavské
Zdroj: @uu___studio (Instagram)

 

Stavbou skateparků se ale také zabývají i Mystic Constructions, kteří svou práci odvádí také velmi dobře. Příkladem jejich práce může být například nově otevřený skatepark pod Nuselským mostem.


Skatepark pod Nuselským mostem
Zdroj: @mysticconstructions (Instagram)

 

Mystic a UU studio jsou právě ti, kdo vnáší čerstvý pohled na to, jak může skatepark vypadat a zapojují jel velmi dobře do celkové kompozice prostoru, ve kterém se skatepark nachází.

Trend obnovy skateparků jsme zaregistrovali po roce 2010, kdy se u nás v Sokolově dohodli na tom, že by si komunita zasloužila nové místo pro vyžití. Tomu město dostálo a již v roce 2015 jsme dostali možnost se prohánět pořádným betonovým skateparkem, který byl postaven hned vedle toho starého plechového.
Do výstavby prostorů pro kolečkové a další sporty se pustilo již velké množství měst. Z těch, co se otevřeli v nedávné době, můžeme zmínit například Řeporyje, Holešovice, Nusle, České Velenice, Žamberk, Satalice, Litoměřice, Vrchlabí, Náchod a spoustu dalších.

My jsme si ale všimli, že přesto, že se staví skateparky po celé republice, jedno město potřeby svých obyvatel stále nevyslyšelo. V Liberci sice skatepark je, ale pro současné potřeby a výkony v kolečkových sportech již není dostačující ani bezpečný. Zároveň si místní komunita velmi stěžuje na správce skateparku, který podle jejich slov neplní svou funkci dostatečně a o překážky, které již nejsou v nejlepším stavu, se ani dostatečně nestará.

(Článek pokračuje pod obrázky)

Skatepark v Liberci // většina skateparku

Skatepark v Liberci // Transfer s railem a bednou

Skatepark v Liberci // bedna close up

Skatepark v Liberci // početná komunita všedního dne

 

Věříme ale, že každá mince má dvě strany, a že existují důvody, proč se město k obnově skateparku stále nedostalo. Proto jsme se snažili město Liberec oslovit. Po kontaktování nás primátor pan Jaroslav Zámečník odkázal na pana Karbana, který v té době měl mít v gesci rozvoj městských sportovišť. Od června minulého roku se nám ale stále nedostalo odpovědi. Právě proto jsme se rozhodli více iniciovat v projektu skateparku pro Liberec. Zatím jsme nasbírali přes 400 podpisů v naší petici, která bude později odeslána městu spolu s dalšími kroky, které hodláme podniknout pro to, aby zde byl vybudován skatepark, který bude vhodný pro kolečkové a další volnočasové sporty a aktivity. Věříme, že jsme tímto článkem dokázali poukázat na to, že kolečkové sporty mají své čestné místo mezi ostatními sporty. Níže dokládáme naši komunikaci směrem k městu.

 

Děkujeme za váš čas.

  

za silkroad brand

Patrik a Roman